Boğatepe Köyü Bitkilerle Yaşam ve Sürdürülebilirlik Projesi

BoğaTepe Çevre ve Yaşam Derneği

Proje Alanı

 • Kars ilinin kuzeybatısında yer alan ve il merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Boğatepe köyünde gerçekleştirilmektedir.
 • BTC ham petrol boru hattı 1 nolu IPT basınç istasyonu proje alanı sahasındadır.
 • Köyde geçim hayvancılık, süt ve süt ürünleri üzerinedir. 3200 civarında büyükbaş hayvan köyde mevcuttur.
 • Aynı zamanda 6 adet ruhsatlı mandıra bulunmaktadır, bunlardan iki tanesi gravyer üretim imalathanesi olup, Türkiye’de geleneksel anlamda üretim yapan tek mandıralardır.

Proje Ana Faaliyetleri

 • Her haneden en az bir kişinin çevre ve doğaya karşı bilinçlenmesi sağlanmıştır.
 • Boğatepe florası, bitki üretimi ve değerlendirilmesi konusunda 40 kişiye eğitim verilmiştir.
 • Bitki ön işleme atölyesinin hazır hale getirilmiştir.
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi ve bunlardan gelir elde edilmesiyle ilgili eğitim verilmiştir.
 • Baskı altındaki ekonomik değeri olmayan türlerde tohum çoğaltılmasıyla gen kaynaklarının korunması sağlanmıştır.
 • Şifalı ve aromatik ekonomik değeri olan türlerin kültür tarımının yapılacağı 36 adet “bitki yaşam bahçeleri” oluşturulmuştur.

SEBZE TOHUMLARI

Artvin Yusufeli’ilçesinden den sebze tohumları satın alınarak kültüre alınması konusunda uygulamaya geçildi.

BOĞATEPE FLORASI

Boğatepe florası, bitki üretimi ve değerlendirilmesi konusunda 40 kişiye eğitim verilmiştir.

BİTKİ YAŞAM BAHÇELERİ

Şifalı ve aromatik ekonomik değeri olan türlerin kültür tarımının yapılacağı 36 adet “bitki yaşam bahçeleri” oluşturulmuştur

BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

Boğatepe köylüleri için biyoçeşitliliğin, sadece hayvan yemi kullanımı amaçlı olmadığı, bunun yanında tıbbi faydaları olduğu görülmüş ve bununla bilikte ekonomiye katkısı olacağı anlaşılmıştır.

Projenin Kapsamında Yapılan Faaliyetleri

 • Projenin sonucunda; biyoçeşitliliğin korunup geliştirerek, bu biyoçeşitliliğin ekonomik sürdürülebilirliği sağlanmış ve yöre halkında çevre bilinci yaratılmıştır. Bununla birlikte; makro anlamda iyi bir sürdürülebilirlik örneği oluşturulmuştur.
 • Proje sonucunda başta köy kadınları olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi konusunda köy halkı bilinçlendirilmiş ve ek gelir sağlanmıştır.

Projenin Etkileri

 • Çevre köy olan Küçük Boğatepe’den 8 aile ve Karatavuk köyünden 1 aile proje faaliyetlerine katılmış,
 • Proje yerel ve ulusal basında yer almış,
 • Dernek üyelerinin, özellikle kadınların köy dışındaki dünya ile iletişimlerinde gelişme sağlanmış,
 • Köylüler arasında birlikte çalışma ve kolektif iş yapma duygusu gelişmiş,
 • 5.Kente göç etmiş köylüler ile köydekiler arasında iletişim projemiz sayesinde güçlenmiştir.

Bugüne kadar başardıklarımız

 • Tüm köy halkında; özellikle kadın ve çocuklarda çevre bilinci gelişmiş ve bu bilinç köy halkı için bir yaşam biçimi olmuştur.
 • Boğatepe köylüleri için biyoçeşitliliğin, sadece hayvan yemi kullanımı amaçlı olmadığı, bunun yanında tıbbi faydaları olduğu görülmüş ve bununla bilikte ekonomiye katkısı olacağı anlaşılmıştır.
 • Kadınların kendine güveni ve kendini ifade etme duygusu artmıştır.
 • Sağlıklı yaşamın yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiği bilincine varılmıştır.
 • Köy halkı yerel değerlerinin ve zenginliğinin farkına varmış ve bu zenginliği sahiplenme duygusu gelişmiştir.
 • Boğatepe köylülerinde üretmeden tüketilemeyeceği bilinci gelişmiştir.

Coğrafi İşaretli Kars Kaşarı Tescili

Kars Kaşarı Coğrafi İşareti, 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi gereğince 14.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tescil edilmiştir.

 

Coğrafi Sınır

Coğrafi İşaretli Kars Kaşarı’nın üretilebileceği coğrafi sınır Kars ve Ardahan illerinin merkez ve ilçelerinin tümünü kapsayan alandır.

 

Belirlenen Üretim Koşulları

 • Üretimin tüm aşamaları (süt üretimi, teleme oluşumu, yoğurma, göbek bağlama, depolama, çuvallama/paketleme) Tescil belgesinde belirtilen coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleşmelidir.
 • Merada otlayan yerel ırk hayvanların (ağırlıklı olarak inek sütü, kısmen koyun ve keçi sütü eklenebilir) sütünden peynir yapılmalıdır.
 • Mayıs-ağustos aylarında elde edilen sütlerden üretilmelidir.
 • Sulu haşlama yöntemiyle üretilmelidir.
 • Göbek tutma/göbek bağlama ustalar tarafından elle yapılmalıdır.
 • Karayel ile ön olgunlaştırması yapılmalıdır
 • Çuvallara alınmadan önce en az 30-40 gün dinlendirilmelidir.
 • Olgunlaşma süresi 90 gün altındaysa Taze Kars Kaşarı, 90 gün üzerindeyse Eski Kars Kaşarı olarak etiketlenebilir.
 • Tuz ve maya dışında katkı maddesi kullanılmamalıdır.