Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

Türkiye'de ve Dünyada Yerel-Geleneksel Peynirler: Kars Kaşarı Coğrafi İşareti

Peynircilik

Peynircilik sadece sütün saklanmasına ve bozulmadan daha
uzun süreli tüketilmesine imkân veren bir zanaat değildir. Bu
zanaat sayesinde dünyanın birçok bölgesinde, farklı coğrafi ve
iklimsel özelliklere sahip yerlerde birbirinden apayrı kültürel
tekniklerle birbirinden lezzetli mikrobiyolojik yaşam formları
üretilebilmektedir.

Peynircilik, ekolojik döngüden biyolojik çeşitliliğe, ineklerin
hayatlarından bakterinin yaşamına, endüstriyel tekniklerden
geleneksel bilgiye, siyasi haritalardan kültürün sınırlarına,
mülkiyet ilişkilerinden doğal kaynak yönetimine, besin
değerlerinden gıdanın kimliğine, meralardan mandıralara,
süpermarketlerden yerel pazarlara ve dayanışmacı turizme
kadar birçok konuyla yakından ilgilidir. Bu sempozyum, en
genel olarak peynircilikle alakalı gıda zincirlerini ve tedarik
ilişkilerini bütün karmaşıklığıyla tartışmaya açmayı
hedeflemektedir.

Türkiye’de ve dünyada yerel-geleneksel
peynirlerin endüstriyel peynirlerden farklarını konuşmak,
coğrafi işaret korumasının yerel peynirleri, yöresel lezzeti,
geleneğin bilgisini, kırsal toplulukları korumada ve idame
ettirebilmede sunduğu imkânları ya da sınırları tartışmak
sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.

 

Aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan temalarda
bildiri özetinizi sunmanız için sizi davet ediyoruz:

Bir zanaat olarak peynircilik: Dünü, bugünü…

 • Peynir ve peynircilikte değişen yerel ve geleneksel tanımları
 • Peynirciliğin diğer tarım ve hayvancılık pratikleriyle ilişkileri
 • Peynirciliğin kültürel aidiyetlerin oluşumunda rolü
 • Peynir, süt ve et tüketimini şekillendiren gelişmeler
 • Geleneksel üretimde mera hayvancılığının önemi
 • Peyniri üreticiden tüketiciye ulaştıran geleneksel tedarik
  zincirleri ve gelişen yeni alternatif ağlar
 • Coğrafi işaret koruması ve peynircilikteki önemi
 • Yerel -geleneksel peynirlerin ayırt edici özelliklerinin bilimsel
  olarak belirlenmesi ve kayıt altına alınması

Bu temalar ışığında Kars Kaşarı’nın ve dünyadaki diğer
peynirlerin sahip olduğu coğrafi işaretin peynircilik sektörünün
bileşenleri ve bilim insanları için ne anlama geldiğini
tartışacağız. Bu işaretlerin üreticiler arasında örgütlenme ve
dayanışma geliştirmesi için izlenebilecek yolları birlikte
değerlendireceğiz.

Logo Kullanım Bilgisi

Coğrafi İşareti Tescil Belgesi

Logo ve Sözleşme