Coğrafi işaret nedir ?

Coğrafi işaret nedir? Bazı örnekler Belirli bir ününden, niteliğinden ya da diğer özelliklerinden dolayı, kökenin bulunduğu yöre, alan ve ülke gibi coğrafi bir alan ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren işaretlere coğrafi işaretler denir. Coğrafi işaretler ‘menşe’ ve ‘mahreç’ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Menşe İşareti Belirli bir ünü, niteliği veya diğer farklı özeliklerinden, kökeninin bulunduğu coğrafi alan […]

Kars Kaşarı Coğrafi İşaret Aldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği tarafından hayata geçirilen proje sonucunda Kars Kaşarı coğrafi işaret aldı. Prof. Dr. Mitat Şahin, 32 farklı bileşenden oluşan ve Almanların ‘Dağ Kaşarı’ olarak nitelendirdiği Kars Kaşarının diğer kaşarlardan farklı olduğunu belirtti. SERKA, 2013 yılında Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’nin […]

Boğatepe Environment and Life Association

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği / Boğatepe Environment and Life Association Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği 2002 yılında doğal ve toplumsal kaynaklar üzerinden köy yaşamını destekleme projeleri geliştirmek üzere kurulmuştur. Kırsaldaki yalnızlığın ve büyük kentlerin çekiciliğinin yarattığı göçü engellemek, yerel potansiyeller üzerinden toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak, geleneği sahiplenmek ve aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla on yılı […]