Coğrafi işaret nedir ?

Coğrafi işaret nedir ?

Coğrafi işaret nedir? Bazı örnekler

Belirli bir ününden, niteliğinden ya da diğer özelliklerinden dolayı, kökenin bulunduğu yöre, alan ve ülke gibi coğrafi bir alan ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren işaretlere coğrafi işaretler denir. Coğrafi işaretler ‘menşe’ ve ‘mahreç’ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Menşe İşareti

Belirli bir ünü, niteliği veya diğer farklı özeliklerinden, kökeninin bulunduğu coğrafi alan ile özdeşlemiş ve de insan ve doğa faktörlerinden dolayı, sadece bu bölge içerisinde üretilen ürünleri tanımlayan işarete ‘menşe’ işaretli ürünler denir.

Örneğin, Çerkez Peyniri, Van Otlu Peyniri, Anzer Balı gibi ürünler ait oldukları coğrafi bölge dışında üretilemedikleri için menşe işaretli ürünlerdir.

Mahreç İşareti

Belirli bir ünü, niteliği veya diğer farklı özelliklerden dolayı kökeninin bulunduğu bölge ile özdeşleşmiş ve de üretilmesi ve işlenmesi gibi işlemlerden en az birinin kökeninin bulunduğu coğrafi alan içerisinde sağlanan ürünleri tanımlayan ürünlere ‘mahreç’ işaretli ürünler denir.

Trabzon ekmeği, Maraş dondurması gibi ürünler mahreç işaretli ürünlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.